tradiční značka ● dodavatel kancelářských potřeb ● založeno 1990

navigace    

o společnosti

Viktor Balej KODEX a.s. KODEX a.s. Hořovice KODEX a.s. Opava

Činnost naší firmy byla zahájena již v minulém tisíciletí, v roce 1990. Původní živnostenský list pro fyzickou osobu nesl znění: KODEX – VIKTOR BALEJ „obchodní činnost, nákup zboží za účelem dalšího prodeje“.

Na začátku byl skromný pronájem skladových prostor (cca 30m2). Díky rostoucímu obchodu byl záhy pronajat nový prostor v Hořovicích (Masarykova ulice 160), který vytvořil pro další roky zázemí pro rostoucí firmu.

V objektu bylo 160m2 skladu, ale i kanceláře, které časem firma všechny využila. S rostoucím objemem obchodu byly potřeba další sklady. Řešením se ukázal další objekt na Masarykově ulici, areál učiliště (dříve ČKD). Zde byly postupně pronajaty sklady o výměře cca 1200m2. Určitou nevýhodou byla vzdálenost od administrativních prostor.

Roku 1995 se podařilo založit pobočku v Opavě. Nejprve na Komárovské ulici, kde firma působila do roku 2003. V tomto roce se přestěhovali do výhodnějších přízemních prostor na Krnovské ulici. Bohužel v roce 2007 se, z důvodů stavební činnosti magistrátu města Opavy, firma přestěhovala do ulice Oblouková, kde sídlí nyní.

Mimo expanze na Moravu postihla firmu v červenci 1995 pohroma. Povodeň během několika okamžiků zatopila veškeré skladovací prostory, znehodnotila zboží za miliony korun (likvidovalo se 100 tun papíru a několik tun ostatních výrobků).
Díky maximálnímu úsilí všech zaměstnanců a i jejich rodinných příslušníků se během několika dní podařilo obnovit provoz a v krátké době doplnit zničené zásoby zboží.

Na základě této negativní zkušenosti bylo cílem firmy vybudovat vlastní obchodní skladový areál, dále od nebezpečí povodní. V roce 1996 byla zakoupená část objektu ČKD a zahájena výstavba. Srpen 1997 - stěhování skladu do nových prostorů.

V roce 2000 se firma transformovala do akciové společnosti KODEX a.s. s cílem poskytnout kvalitnější a kompletnější služby.

V roce 2003 zahájila činnost KODEX Hořovice s.r.o. „dceřinná firma akciové společnosti“, firma zaměstnává pracovníky se sníženou pracovní schopností a poskytuje náhradní plnění.

KODEX, a. s. , Fügnerova 1412, 268 01 Hořovice, Tel: 311 513 941-3 E-mail: velkoobchod@kodex-horovice.cz / Oblouková 2, 746 01 Opava Tel: 553 719 751 / Prohlášení o ochraně osobních údajů