tradiční značka ● dodavatel kancelářských potřeb ● založeno 1990

navigace    

ostatní služby

 • Tisk vizitek, obálek a dopisních papírů
 • Potisky kalendářů, diářů, pokladních roliček, termokotoučků a reklamních předmětů (tužky, hrnečky, tašky, zapalovače, atd.)
 • Zajištění speciálních reklamních tiskopisů a brožur
 • Zajištění výroby razítek a gumotypu
 • Bezpečnostní značení podlah folií nebo barvou pro chůzi nebo výrobu v určeném prostoru
 • Výroba etiket (samolepící, signalizační, bezpečnostní, perforované)
 • Mikroperforace – rozdělené archy papíru na pruhy nebo části různých rozměrů
 • Kartonáž – zajištění výroby krabic s potiskem a bez potisku, archivačních krabic
 • Výroba speciálních obálek, reklamních a informačních tabulí
 • Paspartování a rámování
 • Kopírování – černobílý a barevný tisk
 • Zajištění reklamních tabulí a bilboardů, včetně namontování
 • Zajištění ochranných pracovních pomůcek (stavební helmy, lékárničky, náhradní náplně do lékárniček, atd)
 • Sumarizace nákladů – pro jednotlivá střediska Vaší společnosti
 • Outsourcing - vyčleňování určitých činností v podniku a jejich svěřování jiné společnosti, specializované na příslušnou činnost

náhradní plnění

Každá firma, která zaměstnává nad 25 zaměstnanců, má podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená, že firma při počtu 90 zaměstnanců by měla zaměstnávat nejméně 3,6 pracovníků se zdravotním postižením. Jde především o morální prioritu každé firmy.

V případě, že není plněno je řešením:
1) Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrného platu za každého zaměstnance se zdravotním postižením, kterého by měl zaměstnavatel zaměstnat.

2) Náhradní plnění – odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců zdravotně postižených, nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou sami zdravotně postižené. Za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením – poskytnutí náhradního plnění v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy.

3) Možnost kombinace – zaměstnávání pracovníků + náhradní plnění s odvodem do státního rozpočtu.

Výhody náhradního plnění
Každý zaměstnavatel, který z jakýchkoli důvodů nemůže zaměstnat osoby se zdravotním postižením, má možnost během roku odebrat výrobky nebo služby od firem, které poskytují náhradní plnění. Za každé kalendářní čtvrtletí dostane od dodavatele „Čestné prohlášení o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců se zdravotním postižením“. Tak má odběratel možnost sledovat, zda dokáže splnit svůj povinný podíl.

Pokud chcete využít náhradního plnění, objednávejte přes dceřinou společnost KODEX Hořovice s.r.o. (stačí uvést v objednávce).

KODEX, a. s. , Fügnerova 1412, 268 01 Hořovice, Tel: 311 513 941-3 E-mail: velkoobchod@kodex-horovice.cz / Oblouková 2, 746 01 Opava Tel: 553 719 751 / Prohlášení o ochraně osobních údajů